foto van Toon van Drunen met logo De Rolleman
Toon van Drunen repareert een halsband in zijn stand tijdens een hondenshow.