Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle leveringen vanuit onze webshop aan consumenten, onze webshop is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor een doel dat hoofdzakelijk noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven..

Contractpartij

De koopovereenkomst wordt gesloten met: De Rolleman sinds 1954, van Berckenrodelaan 42, 5141AT, Waalwijk.

Sluiting van het contract/gegevensbescherming

De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot bestelling.

Door op de knop [Kopen/bestellen tegen betaling] te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die op de bestelpagina worden vermeld. Uw koopcontract komt tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door middel van een orderbevestiging per e-mail direct na ontvangst van uw bestelling.

Met het indienen van de gegevens door de consument hebben wij het recht om de gegevens die nodig zijn voor zakelijke transacties op te slaan, te verwerken en door te geven aan derden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van het bedrijf.

Herroepingsrecht
Herroeping

U hebt het recht om de koop binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [ De Rolleman sinds 1954, van Berckenrodelaan 42, 5141AT, Waalwijk, E-Mail: info@de-rolleman.nl, Tel: +31643194620 ] door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u besluit de koop ongedaan te maken, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract aan ons retourneren of overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen verzendt voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor enig waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

Modelformulier herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het aan ons.)

  • Naar De Rolleman sinds 1954, van Berckenrodelaan 42, 5141AT, Waalwijk, E-Mail: info@de-rolleman.nl, Tel: +31643194620
  • Ik/wij (*) herroep hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Prijzen

De prijzen vermeld op de productpagina’s zijn eindprijzen inclusief 21% BTW.

Naast de aangegeven prijzen brengen wij verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden aan u meegedeeld voordat u bestelt.

Leverings- en verzendkosten

Levering vindt alleen plaats binnen de EU en naar het Verenigd Koninkrijk.

Voor leveringen binnen Nederland rekenen wij een bijdrage van € 7,50. Voor zendingen naar België en Duitsland rekenen wij een verzendkosten bijdrage van € 12,50. Naar overige landen binnen de EU en het Verenigd Korinkrijk rekenen wij een verzendkosten bijdrage van € 25,00.

Voor leveringen buiten dit gebied kunt u contact met ons opnemen.

De levertijd is maximaal 4 weken.

Betaling

Betaling vindt plaats via Ideal, Bancontact, Paypal, of Sepa Overboeking.

Eigendom

Tot volledige betaling blijven de goederen ons eigendom.

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor de online beslechting van geschillen. Het platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten. Meer informatie is beschikbaar op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.